•  
 •  
 •  
 •  
 • Spar penger i bedriften

  Spar penger i bedriften

 • Når bedriften endrer beliggenhet

  Når bedriften endrer beliggenhet

 • Oppdatere IT-sikkerheten regelmessig

  Oppdatere IT-sikkerheten regelmessig

 • Kunnskap som kommer godt med i arbeidslivet

  Kunnskap som kommer godt med i arbeidslivet

 

Vikten av utvikling

Ekspansjon er naturlig. Vi drives alltid mot noe større, noe bedre, noe annet. Så hvorfor skulle ikke firmaer også utvikle seg? Både økonomisk, miljøbevisst og mental utvikling er essensielt for å få en bedrift der både de ansatte og firmaet har det bra.

Mennesker har et iboende behov for å utvikle seg – til noe bedre og til noe annet. Det er ikke uten grunn at bokhandlene er fylt opp av selvhjelpsbøker om hvordan å bli bedre. Dette er nemlig et naturlig ønske som ligger i oss fra fødselen av. Det er viktig for en bedrifts utvikling at den også tar med seg de ansatte på reisen. At de ansatte blir utfordret og oppmuntret til en kreativ ekspansjon. Et firma, uansett størrelse og omsetning, er i bunn og grunn sine ansatte. Det er derfor i alles nytte at de som jobber i firmaet, føler et visst eierskap til jobben sin. At de har en reell følelse av innflytelse i bedriften for å kunne hjelpe firmaet til å utvikle seg til noe bedre.

En av fordelene for et firma som utvider seg, er at de kan ta inn nye, dyktige krefter som kan legge andre ideer på bordet og tilføre friske holdninger. Disse menneskene kan hjelpe til å bryte opp et stagnert eller strømlinjeformet mønster som igjen vil føre til en sammensveising mellom de ansatte. For en annen ting som hjelper et firma, er lojale ansatte som føler seg sett og som en del av noe viktig. Det er essensielt for å kunne ekspandere firmaet sitt suksessfullt at de ansatte føler at de er med på veien.

Konkrete mål

Å utvide bedriften din gjør også at du kan ta deg av større deler av markedet, noe som vil føre til mer inntekter. Dette vil igjen styrke firmaet i eventuelle motgangstider.

Husk å ha en realistisk utviklingsplan, der konkrete mål blir satt opp og beregnet ut fra etterspørsel og evne til å forsyne kundene. En utvidelse av bedriften gjør at du lettere kan bevege deg inn på nye og spennende områder, utforske andre muligheter og knytte deg til nye samarbeidspartnere. En større og mer anerkjent bedrift vil ha lettere for igjen å ekspandere, noe som generer penger.

Med mer makt kommer også mer ansvar, og det er naturlig at en ekspansjon av bedriften også betyr at du i større grad må forholde deg til miljøaspekter ved din virksomhet. Om varene du produserer ikke er bærekraftig produsert i stort kvanta, eller pappkopper og kopimaskinen blir brukt unødvendig, så er dette også elementer som er fornuftig å utvikle til det bedre. Det er de små dråpene som utgjør det store havet.

I et sosialt perspektiv er en ekspansjon av bedriften ofte en positiv ting for lokalmiljøet, og grunnen til dette er at bedriften bidrar til nye jobber, setter området på kartet og trekker inn nye krefter. Entreprenører er alltid utfordringssøkende vesener, så når din lille bedrift klarer seg og ting ser ut som de går på skinner, vil neste steg være å utvikle og utvide bedriften for å kunne få nye utfordringer som vil styrke både bedriften og de ansatte i firmaet.