Det er mer byggeaktivitet i Norge enn noen gang før, og derfor trengs det mange fagarbeidere innen byggebransjen. Men dagens elever velger stort sett andre spesialfelt enn bygg og anlegg.

byggebransjenFaktisk viser undersøkelser at over en tredel av byggfirmaene sliter med å få tak i medarbeidere. I 2016 valgte faktisk under én prosent av Oslos skoleelever bygg og anlegg, og det anses som et kritisk lite tall. Grunnene til at ikke bygg og anlegg blir valgt, kan være blant annet:

  • Elever ser ingen fremtid i en slik bransje
  • Å jobbe med bygg gir veldig lav sosial status
  • Det er dårlige arbeidsforhold

Flere av disse grunnene er bare myter, og det jobbes derfor for å gjøre byggebransjen mer attraktiv for dagens elever. Det gjelder å eliminere mytene og få elevene til å se mulighetene til videre karriere i næringslivet. Ved å begynne som bygningsarbeider kan man for eksempel etter noen år bli en avdelingsleder.

Noen av gledene ved å jobbe med bygg og anlegg

Menneskene har et grunnleggende behov for arbeid, siden det blant annet gjør at vi føler oss nyttige og gir livet mening. Til tross for at mennesket alltid finner opp maskiner som gjør arbeidet enklere, har vi alltid behov får håndverkere og folk som kan jobbe med hendene. Når man jobber med bygg og anlegg, jobber man mye med hendene, og etter hvert som byggverket får struktur, ser man veldig lett resultatene av arbeidet sitt.

Siden alle mennesker trenger et sted å bo, vet man også at det å jobbe med bygg og anlegg er en svært samfunnsnyttig jobb. Mange mennesker får nemlig tak over hodet på grunn av noe som bygningsarbeidere har utført. Dette gir ofte stor tilfredsstillelse for arbeiderne. For den som liker å se fruktene av sitt arbeid, er byggebransjen absolutt ideell, siden en bygningsarbeider kan se på et ferdigstilt bygg og vite at han har vært med på å gjøre det ferdig. Det er også mye bedre for kroppen å være ute i frisk luft og bevege på seg enn å sitte fremfor en dataskjerm dagen lang.