Det er ikke sunt for kroppen å holde seg for lenge i ro, og faktisk er det folk som har omkommet fordi de satt i flere døgn i strekk foran en datamaskin uten å røre på seg.

Det gjelder å skifte sittestilling ofte dersom du har arbeidsoppgaver som krever at du må tilbringe tid foran datamaskinen. Du kan også velge å stå, siden de fleste kontorlandskap nå har pulter som kan både senkes og heves ganske mye. Enda bedre er det å stå på en balanseplate, fordi den krever at du hele tiden beveger på deg.

Nettsiden www.witre.no har mye som kan anskaffes for å forbedre et kontorlandskap eller personlige kontorer, men kunnskap om hvordan utstyret skal brukes er også nødvendig. Fordelene som oppnås med riktig kroppsholdning og god stemning er blant annet:

  • mer effektive ansatte
  • mindre sykemeldinger
  • mindre irritasjon blant ansatte

Det er også viktig med rengjøring av kontorlandskapet, da folk med flere allergier fort blir syke av mye støv.

 

Mange tiltak kan gjøres for å goo på arbeidsplassen

Det sies at jobben er det mange forbinder med et lykkelig liv. Det kan nok stemme, siden de fleste tilbringer mesteparten av ukedagene på jobben. Det er vanskelig å trives med jobben dersom man ikke finner glede i arbeidet, men også de man jobber sammen med og hvor det jobbes har mye å si. Arbeidsmiljø er altså ganske avgjørende for trivsel, og selv om det gjelder å være profesjonell på en arbeidsplass er det uansett ikke til å unngå at det oppstår gnisninger.

I de mest graverende tilfellene kan det være at en arbeidstaker blir utsatt for mobbing eller trakassering, noe som i lengden vil være ødeleggende både psykisk og fysisk. Den psykiske helsen har mye å si for den fysiske og omvendt, så en ansatt som blir nedbrutt psykisk på arbeidsplassen har mye større risiko for fysiske sykdommer enn en som trives.

Den gylne regel er å gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg. Alle kan selv bidra til en hyggelig arbeidsplass dersom man behandlet andre slik man selv vil behandles; med verdighet og respekt.