Mange vegrer seg for å omskolere seg, eller skifte yrke helt, fordi de tror de risikerer flere år med utdanning, lavere levestandard og en usikker framtid. Men det er mye enklere å skifte arbeid i dag enn mange skulle tro. Dessuten er det mange som vil hjelpe deg i prosessen.

omstillingOm man tenker litt nærmere på det, er det ikke egentlig så dumt å skifte arbeid i løpet av arbeidslivet, da man både endrer seg som person og bidragsyter. Selv om ikke alle jobber i dag innebærer at man må gå fra å være på gulvet til å bli konsernsjef, så er det likevel mange plasser hvor hierarki er viktig. Men man skal også huske på at markedet endrer seg, og dermed blir omstilling viktig.

Hva vil man egentlig bli

Dessuten er det mange som går inn i arbeidslivet uten helt å vite hva de vil. Kanskje er det viktigere å få seg inntekt og erfaring, før man vet det endelige svaret. Etter en stund i arbeidslivet vil man gjøre seg opp meninger om hva man vil bli, og dermed kan det være enklere å finne en utdanning eller en ny jobb.

For Aditro HRM system er det viktig å sette fokus på menneskene og ikke teknologien. De kan finne dine neste ansatte og medarbeidere, eller du kan finne jobb gjennom dem. Det er godt å vite som ny og uerfaren.

Ikke vent med å omskolere deg om du er i tvil

Venter man for lenge med å omskolere seg, vil man begynne å tvile på seg selv. Derfor er det alltid bedre å hoppe i det enn å vente. For ofte er magefølelsen viktig. Noe mange har fått erfart.

Omskolering trenger ikke bety et helt nytt studieløp. Det kan hende man kan bygge på, eller få deler av utdanningen godkjent. Sjekk mulighetene når du ønsker å omskolere deg for nye oppgaver i arbeidslivet.