Når du skal kapre drømmejobben, er det dine egenskaper som i første omgang spiller en rolle for om du får jobben eller ikke. For å bli vurdert som en bedre kandidat finnes det kunnskap som kan være smart å tilegne seg. Nedenfor går vi igjennom hvilke tre punkter som vil være positive for din CV.

For å kunne yte optimalt på jobben er det ofte ikke lenger nok å kun være god på ditt fagområde. Flere arbeidsgivere krever nå grunnleggende kunnskaper i både statistikk, programmering og jus. Det er mange gode grunner til at det kan lønne seg å fordype seg i et kveldskurs eller på annen måte tilegne seg kunnskap om de nevnte emnene.

Borgarting

Statistikk, jus, internett

  • Statistikk er praktisk talt en del av matematikken som brukes for å analysere dataobservasjoner. Hensikten med statistikk er å kunne komme til konklusjoner på bakgrunn av innsamlet data. I en rekke yrker er det viktig å kunne lese de innsamlede dataene for å kunne tilrettelegge produkter og tjenester i forhold til behov og etterspørsel.
  • Siden Internett er en så stor del av både hverdagen og enhver arbeidsplass, er en grunnleggende forståelse for programmering, for eksempel hvordan du designer, skriver, tester og vedlikeholder kildekodene, en praktisk kunnskap å ha med seg.
  • Jus, også kalt rettsvitenskap, er viktig for å ha en forståelse om hvordan lovene fungerer på et elementært nivå. Det er særlig viktig for å kunne bevege seg i et terreng der det å tråkke feil fort koster dyrt.

Det er flere måter du kan tilegne deg kunnskap om disse områdene på. Du kan lese deg opp ved å gå på biblioteket og se instruksjonsvideoer på nettet, men det enkleste er å melde seg på noen kveldskurs. Her vil du spare tid og krefter fordi læreren enkelt vil kunne orientere deg om de viktigste anliggendene innenfor de spesifikke områdene.